Om Oss

Procon Digital AS er gründerbedriften av infokioskbransjen i Norge, og ble etablert av selskapets daglige leder den 1. mai 1990. Vi har siden 1999 levert selvbetjente, interaktive informasjons- og kommunikasjonsløsninger til mange bransjer i inn- og utland, og fremstår som en kompetansefabrikk innen digitale selvbetjeningsløsninger gjennom bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert der folk ferdes.

Vi er også representert i Sverige med kontor nord for Stockholm. Procon Digital AS har en solid økonomi, og er 100% eid av ansatte.

Kompetanseområder – Praktisk Digitalisering
Selskapet har mange egenutviklede konseptløsninger for flere ulike bransjer basert på prinsippet praktisk digitalisering med informasjon som ferskvare. Procon Digital ligger i første rekke ved utvikling av løsninger der ulik type teknologi føres sammen til selvbetjenings- og visningsløsninger med brukervennlige og sikre grensesnitt presentert for brukeren gjennom selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer plassert i alle typer miljøer. Gjennom effektive brukerportaler og modulstruktur gjør dette løsningene fra Procon Digital unike.

Produkter og løsninger
Blant selskapets produkter og løsninger finner man bl.a. et stort utvalg av selvbetjente, interaktive infokiosker og skjermer. Selskapet har videre utviklet en rekke innholdsløsninger basert på modulprinsippet, og som gjør det mulig å integrere løsningene til egnet samspill basert på ulike løsningsbehov.

Samfunnsprofil
Procon Digital har en meget sterk samfunnsorientert profil og innstilling, og anser at selskapet har en viktig rolle i utviklingen av den digitale, offentlige hverdag i Norge. Selskapets fokus på å etablere gode selvbetjeningsløsninger i det offentliges dialog med brukerne til en gunstigst mulig pris er derfor en prioritert satsning for selskapet.