Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomstVi har utviklet løsninger for skandinaviske banker siden 2005, og du finner våre digitale selvbetjeningsløsninger i mange banker over hele landet. Våre sikkerhetsløsninger er også godkjent av bankenes IT Sikkerhetsavdelinger for etablering av gode og sikre selvbetjeningsløsninger.

Noen av våre suksessløsninger er Procon Digitale Nettbankterminaler og Procon Digitale BankVerter som du finner i mange bankkontorer over hele landet der vi også leverer komplette portalløsninger der alle grader av sikkerhet er ivaretatt.

Vi har samlet våre ulike digitale løsninger inn i produktgruppen Procon DigitalBank™ der produktene integreres med hverandre for å skape en mest mulig effektiv bankhverdag, samtidig som produktene fungerer som separate løsninger.

Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomstBlant produktløsningene i Procon DigitalBank™ finner man bl.a.

Gjennom Procon Driftsovervåking og Procon Sikkerhetsbrowser ivaretas sikkerheten i h.h.t. bankenes strenge krav, og alle digitale løsninger er merket med Kvalitetssymbolet Ilfa.