Eiendomsdrift og effektive selvbetjeningsløsninger knyttet til kontordrift er viktige fokusområder for effektivitetsøkninger og inntjening.

Procon DigitalResepsjonProcon Digital har utviklet produktgruppen Procon DigitalResepsjon™ som består av flere enkeltstående digitale kontor- og eiendomsløsninger som kan integreres med hverandre eller operere som selvstendige løsninger.

Gjennom bruk av Procon DigitalResepsjon™ kan resepsjonstjenesten gjøres fullstendig selvbetjent uten eget personell til oppgaven der alt håndteres digitalt. Dette gir en kost/nytte-effekt som for mange vil være betydelig.

Blant produktene i Procon DigitalResepsjon™ finner man bl.a.