Procon Pasientterminaler

Det er viktig med høy effektivitet innen helsesektoren, og du finner i dag Procon Pasientterminaler på mange sykehus, sykehjem og fastlegekontorer over hele landet.

Procon Pasientterminaler sørger for en effektiv registrering ved ankomst, guiding til hvor man skal, og ved behov for betaling av egenandeler skjer dette direkte på Pasientterminalen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde i 2016 den glede å kunne åpne Nordlandssykehusets nye selvbetjeningsløsning på pasientterminaler levert av Procon Digital da løsningene er helt i tråd med myndighetenes fokus på effektivisering innen helsesektoren.

Procon InfoSøk for sykehjem og omsorgsboliger

Vi har siden 2005 utviklet og levert Procon InfoSøk for sykehjem og omsorgsboliger til en rekke sykehjem over hele landet, og som tilpasses det enkelte sykehjem.

Løsningen består av en selvbetjent, interaktiv infokioskløsning plassert i sykehjemmets inngangsareale der man enkelt gjennom infokioskens startportal finner frem til den informasjonen man søker.

Procon Ris & Ros og Procon Feedback gir ledelsen en god input fra pasientene/besøkende om status på oppfattelsen av deres tjenester gjennom bruk av smilefjes-symboler.

Procon Wayfinder gir pasienter og besøkende en visuell guiding til hvordan finne frem til riktig avdeling på sykehusområdet og sykehjemmene.

Kontakt oss for mer informasjon om våre ulike løsninger.