Procon ISK - DigitalKommuneProcon Digital har siden 1999 levert digitale selvbetjeningsløsninger til norske kommuner og andre virksomheter innen offentlig sektor basert på Praktisk Digitalisering. Dette har vært selskapets hovedarbeidsområde gjennom utviklingen av stadig nye samfunnsnyttige løsninger for å bidra til økt effektivisering innen offentlig sektor gjennom nyttige selvbetjeningsløsninger.

Gjennom produktgruppen Procon DigitalKommune™ har Procon Digital samlet flere av selskapets ulike digitale løsninger der man kan velge om disse skal integreres med hverandre eller fungere som enkeltstående løsninger.

Blant produktene og løsningene innen Procon DigitalKommune™ finner man bl.a.