Ta vare på impulsturistene med døgnåpen Procon Turistportal

Tourist Information from Procon DigitalProcon Turistportal er en spennende portalløsning for interaktive turistkontorer.

Gjennom utplassering av digitale turistkiosker inne eller ute kan man enkelt få etablert ubetjente og autoriserte turistløsninger i Norge godkjent av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge.

De nasjonale reiselivsdatabasene er fylt med oversikt for aktiviteter og reiseliv, og Procon Turistportal henter ut denne informasjonen og presenterer den i et grensesnitt tilpasset plasseringsstedet og brukeren.

Procon Turistportal – en komplett ubetjent digital turistinformasjon

Procon Turistportal består av interaktive infokiosker og storskjermer, samt en innholdsløsning tilpasset det enkelte destinasjonsselskap og plasseringssted. I tillegg leveres Procon Turistportal med en driftsløsning der Procon Digital driftsovervåker driften.

Procon Turistkiosker kan plasseres ute og inne, og finnes i et uttall av varianter der også funksjonshemmede effektivt ivaretas.

Procon Turistportal kan bl.a. bestå av:

 • Interaktive infokiosker m/driftsløsning
 • Procon IPS™ InfoTV – storskjermløsning
 • Fullintegrert portalløsning mot den nasjonale reiselivsdatabasen
 • Løpende oppdatert aktivitetskalender
 • Dynamisk kartnavigering med reiselivsdata
 • Oppdatert vær fra yr.no
 • Oppdaterte veimeldinger
 • Oppdaterte kollektivruter med sanntidsinformasjon
 • Oppdatert informasjon fra kommunen og fylket
 • Turstier, sykkelstier og skiløyper
 • m.m.