Procon Digital har i flere år arbeidet med digitale selvbetjeningsløsninger for varehandelen.Procon Wayfinder på Strømmen Storsenter

I forbindelse med Koronautbruddet har mange varehandelskjeder og selvstendige butikker måttet se på nye forretningsløsninger i tillegg til de eksisterende.

Procon Digital har et stort produkt- og kompetansespekter som vi tilbyr til retailbransjen der vi sammen kan etablere nye forretningsmodeller basert på digitale selvbetjeningsløsninger.

Procon Wayfinder finner man på bl.a. kjøpesentre mange steder i Norden, og består av en serie løsningsmoduler for digital veivisning til bl.a. kjøpesentre, sykehus, eventhaller, næringsparker, flyplasser, byer, m.m.

Løsningene er integrerbare med bl.a. Procon Visit Besøkssystem, Procon DigitalResepsjon og Procon DigitalKommune der ulike moduler smelter sammen til én tilpasset løsning.