Procon Digital BankVert

Procon Digital BankVert – øker kvaliteten ved å møte kunden med et mer kvalifisert ansikt, og tilfredsstiller samtidig GDPR-krav til personvern.

Ved å bruke Procon Digital BankVert som bankens mottakssortering økes effektiviteten i banken, og kunden får en bedret kundeopplevelse ved at kvaliteten på kontakten med kunderådgiver blir mer effektiv.

Procon Digital BankVert brukes av mange banker over hele landet, og bidrar også til å redusere smittefaren knyttet til Koronautbruddet ved å øke avstanden mellom menneskene inne i banklokalet.

  • Besøksregistrering – Digital håndtering av avtalte møter gjennom selvregistrering av ankomst
  • Dropin- og kø – Håndtering av dropin-kunder basert på kundens tema gjennom et køsystem

Noen kunder har avtalt møte på forhånd, mens andre kommer som dropin-kunder. Disse må behandles ulikt. Forhåndsavtalte møter må kunne betjene seg selv der det fort kan bli et irritasjonsmoment om den besøkende må vente i en kø for å melde sin ankomst.

Procon Digital BankVert fokuserer på effektiv sortering av besøkende og kunder som kommer til banken. Den Digitale BankVerten kan ha ulikt innhold, men med hovedfokus f.eks. på automatisk håndtering av avtalte møter gjennom selvregistrering av ankomst, og håndtering av dropin-kunder basert på kundens tema gjennom et køsystem, som f.eks.

  • Forsikring
  • Lån
  • Eiendomsmegling
  • Pensjon
  • Etc.

Procon Digital BankVert øker effektiviteten gjennom automatisk besøksmottak.

Dersom kunden allerede har avtalt møte taster kunden enkelt inn sitt eget navn og telefonnummer ved ankomst, og velger hvem man har avtale med. En automatisk SMS-varsling skjer da til besøksmottaker om at den besøkende har kommet og er klar til å bli hentet.

Procon Digital BankVert tilpasses den enkelte banks behov, og har standard innhold med selvbetjent Besøksregistrering og Dropin køsystem. I tillegg kan det etableres hurtig informasjon av ulik art, gjerne også som guiding til de ulike tjenester i banken.

Løsningen gir mulighet for god statistikkuthenting for en bedret kunnskap om bankens Dropin-kunder. Den Digitale BankVerten kan også leveres med integrert køprinter relatert til ulike køer ut fra kundens tema.

Procon Digital BankVert kan bl.a. integreres med Procon Digital BankGuide, Procon Nettbankterminaler og Procon IPS InfoTV.

Kontakt oss for en nærmere prat om hvordan din banks Digitale BankVert kan bli. Ring oss på tlf. 67970570, send oss en mail til salg@procondigital.no eller fyll ut kontaktskjemaet.