Procon Digital KommuneVert

– Møt innbyggerne med et enda mer kvalifisert ansikt…

Procon Digital KommuneVert sorterer effektivt alle besøkende til rådhuset og kommunens kontorer. Samtidig føler den besøkende seg ivaretatt med høy servicegrad fra kommunen.

Procon Digital KomuneVert øker effektiviseringen for både kommunen og innbyggerne ved et mer effektivt besøksmottak der kvaliteten på ansiktet som møter innbyggeren er optimal. Procon Digital KommuneVert gir en svært god gevinstrealisering for kommunen.

Procon Digital KommuneVert er en effektiv digital skyløsning utviklet av Procon Digital, der kommunen selv enkelt og effektivt oppdaterer løsningen og navigasjonsstrukturen manuelt eller automatisk.

Procon Digital KommuneVert bidrar til økt avstand

Procon Digital KommuneVert bidrar til økt avstand mellom kommunens ansatte og de besøkende, og som er i h.h.t. Helsemyndighetenes krav.

  • Leveres med ulikt innhold tilpasset den enkelte kommune
  • Dropin-valg gir høy effektivitet med direkte varsling til riktig avdeling
  • Alltid oversikt over besøkende
  • Enkel tilgang til evakueringslister ved f.eks. brann
  • Statistikker gir kommunen komplett oversikt over aktivitet og dropin-behov for kommunen
  • De fysiske Digitale KommuneVertene fås i ulikt design og størrelse.
  • Muligheter for meget høy gevinstrealisering
  • Tilfredsstiller GDPR

Les også mer om

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Procon Outdoor

Procon Turistportal

Ta vare på turistene med døgnåpen Procon Turistportal med løpende oppdatert...

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune – er en komplett selvbetjeningsløsning...

Procon DigitalResepsjon™

Procon DigitalResepsjon™ – en integrert digital løsning for den moderne bedrift...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med selvbetjening

Procon IPS™ Møteromsvisning

Procon Møteromsvisning gir god oversikt over møterommene. Det er god økonomi i å...