Procon DigitalKommune™

Øk effektiviteten i kommunen med selvbetjening

Kravet til økt inntjening merkes av alle. Dette kan i en moderne kommune tilfredsstilles på ulike måter gjennom digitale løsninger i kommunelokalene i kombinasjon med den personlige kontakten.

Procon DigitalKommune™ er en produktgruppe satt sammen av flere ulike digitale løsninger spesielt beregnet for kommuner. Produktene i Procon DigitalKommune™ kan fullintegreres med hverandre for å skape en komplett og effektiv selvbetjeningsform inne på kundemottaket uten at det går ut over ønsket om å møte den besøkende med et ansikt.

Produktene i Procon DigitalKommune™ fungerer utmerket hver for seg, men kan også integreres med hverandre slik at man oppnår en fullintegrert digital løsning for økt effektivisering i kommunens fysiske møte med sine kunder.

Gjennom Procon DigitalKommune™ skaper man mer aktivitet der kommunens besøkende oppholder seg, samtidig som man får vist frem mer av kommunens øvrige tjenester.

Kontakt oss for nærmere informasjon.