Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune

Øk effektiviteten i kommunen med selvbetjening

Procon ISK – Interaktiv, Selvbetjent Kommune – er en komplett selvbetjeningsløsning som tilfredsstiller fastsatte krav til sikker og trygg tilgjengelighet til offentlige tjenester.

Procon ISK, som er utviklet i samarbeid med norske kommuner siden 2000, består av en rekke ulike moduler, og tilpasses enkelt til de ulike kommuners behov for økt service og tilgjengelighet overfor brukerne.

Gjennom spesielle lokalportaler guides brukeren enkelt frem til den ønskede offentlige informasjon basert på kommunens ordinære hjemmeside, eller andre offentlige instanser som f.eks. NAV, eller om brukeren ønsker enkel tilgang til lokal turistinformasjon, aktuelle kulturaktiviteter, lokalt kartsøk, kollektivtrafikk, m.m.

Procon ISK er beregnet plassert der folk ferdes – ute eller inne, f.eks. på nærbutikken, bensinstasjonen, kjøpesenteret, m.m.

Vi har levert uttallige Procon ISK-løsninger til norske kommuner siden 2000. Procon ISK er en del av produktgruppen Procon DigitalKommune.

Kontakt oss for nærmere informasjon.