Procon Sikkerhetsbrowser

Procon Sikkerhetsbrowser er en software som er utviklet gjennom en årrekke nettopp beregnet på å styre og kontrollere all bruk på infokiosker plassert i fysisk uovervåkede miljøer på offentlige steder.

Procon Sikkerhetsbrowser er den eneste sikkerhetsbrowseren på markedet som er godkjent av avdeling for IT-Sikkerhet i forbindelse med leveranser av Procon Nettbankterminaler til banker over hele landet.

Procon Sikkerhetsbrowser benyttes i alle våre infokiosker, og er en nødvendighet ved utplassering av alle typer infokioskløsninger som skal stå i offentlige miljøer der man kan være usikker på bruken i praksis. 

Procon Sikkerhetsbrowser inneholder en rekke ulike sikkerhetselementer, og fungerer nærmest som en vakthund for din infokioskløsning.

Blant sikkerhetselementene man finner i Procon Sikkerhetsbrowser, er bl.a.

  • Trygg oppstart av infokiosken mot tastatur-hacking
  • Beskytter infokiosken mot elektronisk hacking
  • Sperrer for nedlasting av filer
  • Mulighet for fjerning av adresselinje i browseren.
  • Stenger ute det du vil, bl.a. pornografisk materiale, rasehets og vold.
  • Stenger ute dine konkurrenters nettsteder dersom du ønsker dette
  • Stenger ute nettbutikker dersom du ønsker det (spesielt egnet for kjøpesentere)
  • m.m.

I tillegg gir Procon Sikkerhetsbrowser deg en rekke andre funksjons- og sikkerhetsmuligheter. 

Procon Sikkerhetsbrowser er også uunnværlig for alle publikums-PCer som er utplassert i offentlige miljøer.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre mange ulike løsninger.