Procon Wayfinder for kjøpesenter, sykehus, sykehjem, flyplasser, byer…

Procon Wayfinder – selvbetjent veiviser til dit du skal

Elegant interaktiv infotavle gjør det lett å finne frem

Procon Wayfinder er en komplett veiviserløsning bestående av en interaktiv infoskjerm med touchskjerm. Kunden trykker med fingeren mot ønsket ikon. Valgt butikk, varemerke eller tjeneste presenteres med bilde, tekst og logo i tillegg til veivisning på kart.

Procon Wayfinder er koplet direkte mot senterets butikkdatabase gjennom en dynamisk integrasjon. All ønsket informasjon om aktuell butikk eller  tjeneste  publisert på web  vises automatisk  på den intelligente infotavlen. 

Procon Wayfinder bruker et enkelt kart som er integrert med et digitalt  rutenett.  Det er derfor enkelt å plassere eller flytte en butikk direkte i senterets  database, og definere alle aktuelle parametere for veivisning. Veivisning på kartet opprettes automatisk.

  • Dynamisk veivisning i 3D-kart
  • Meget gode søkefunksjoner via tekst og pekefunksjon
  • Kan integreres med de fleste kjente CMS-systemer
  • Integrert reklame-/slideshow-løsning
  • Kan kjøres på alle plattformer – kiosk, mobil og web

Den digitale Infotavlen  kan leveres i  flere  størrelser, både for horisontal og vertikal  montering. Infotavlen kan også leveres med heve- og senkeløsning for å tilfredsstille krav til universell utforming.

Procon Digital AS leverer den komplette løsning tilpasset det enkelte kjøpesenter, og som også innbefatter full drift og driftsovervåking.

Procon Wayfinder kan tilpasses alle formål der man har behov for en digital veivisning.